• v dekurze pacienta použitím klávesovej skratky:
    • Ctrl+F10 Vám program vloží všetky chronické recepty
    • Ctrl+F11 vloží všetky chronické pomôcky