Pokiaľ potrebujete stornovať/zrušiť predpis receptu, postupujte nasledovne:

  • kurzorom myši prejdite na ikonu Lieky a kliknite na Zruš predpis lieku (xr.)
  • do dekurzu sa vloží sekcia Storno receptu/pomôcky
  • zároveň sa otvorí zoznam s liekmi, ktoré ste v minulosti predpísali pacientovi (zoradené sú od najnovšieho po najstarší)
  • šípkami na klávesnici prejdete na predpis, ktorý chcete stornovať a stlačíte kláves Enter, alebo nájdete predpis, ktorý chcete stornovať a kliknete vpravo na

  • po zvolení predpisu, ktorý chcete stornovať, je do sekcie Storno receptu/pomôcky pridaný číselný/čiarový kód, ktorý bol k danému receptu pridelení v čase predpísania

  • storno predpisu potvrdíte klávesom F6 alebo dole kliknete na ikonu F6 Uzavri
  • ak chcete stornovať viac predpisov naraz, stačí ich po jednom vybrať (opakovane vložiť Storno predpisu/pomôcky, zvoliť predpis) a nakoniec uzavrieť dekurz


Tip pre zrýchlenie:

  • do prázdneho riadku napíšte skratku xr. (písmená xr a za nimi bodka)
  • týmto spôsobom vložíte sekciu Storno predpisu/pomôcky a otvoríte číselník/zoznam s liekmi, ktoré ste v minulosti predpísali pacientovi