• v dekurze pacienta použitím klávesovej skratky:
    • Ctrl+F7 Vám program vloží recepty za posledných 180 dní
    • Ctrl+F8 vloží pomôcky za posledných 90 dní