V sekcii Recept sa nachádza samostatná kolónka pre zadanie odporúčajúceho lekára:

  • prejdite do kolónky s názvom odp. lek.
     


  • stlačením klávesu F2 otvoríte číselník lekárov
  • vyhľadajte a potvrďte výber lekára klávesom Enter, dvojitým kliknutím alebo kliknutím na symbol

  • po zadaní odporúčajúceho lekára je potrebné zadať dátum odporúčania
  • v kolónke dátum odporúčania a platné do zadajte dátumy (pozri návod)