• postavíte sa na liek, ktorého chronickosť (pozri návod) chcete zrušiť
  • pravým klikom otvoríte tabuľku možností
  • kliknite na Zobraziť akcie, možnosti
  • následne z možností vyberiete Zruš chronický predpis
     
  • chronický predpis bol zrušený (v dekurze pred liekom už nesvieti červený výkričník)