Pri predpisovaní receptu sa môže stať, že sa neuzavrie dekurz. V takom prípade postupujte nasledovne:

 • prekontrolujte sekciu Recept:
  1. správne načítanie lieku z číselníka
   • správne = liek je napísaný kurzívou/šikmo Paralen
   • nesprávne = liek je napísaný klasicky/rovno Paralen
  2. správne zadané dávkovanie
  3. nie je potrebné zadať odporúčajúceho lekára? Ak áno, je zvolený lekár s kódom lekára + kód PZS? 
  4. je zadaný správny dátum odporúčania?
 • prečítajte si informácie vpravo v časti Dôležité správy, kde môžete nájsť dôvod, prečo sa neuzavrel dekurz/neodoslalo recept
 • skontrolujte, či je správne zasunutá karta a čítačka
 • pozrite sa, či nebliká dole v lište ikona Curo eZdravie (biele písmeno e v červenom srdci, kliknite naň)
 • bude potrebné zadať PIN kód
 • presvedčte sa, či máte spustené Curo eZdravie a beží správne (návod)Ak problémy pretrvávajú: