Problémy a ich riešenie

Neprechádzajú mi predpisy pomôcok - U99
V skratke, najpravdepodobnejšie používate diagnózu U99.02 v kombinácii s exspirovaným dátumom odporúčania.  Pre presnú kombináciu diagnózy a pomôcky pozrite...
Mon, 22 Jún, 2020 at 10:41 AM
Nie je možné pridávať a prezerať súbory pacienta
Tento návod ponúka postup riešenia problému, ak ste mali funkcionalitu pridávania a prezerania súborov pacienta funkčnú a prestalo to ísť. Implementácia...
Mon, 27 Júl, 2020 at 2:38 PM
Neodoslalo liek, neuzavrelo dekurz
Pri predpisovaní receptu sa môže stať, že sa neuzavrie dekurz. V takom prípade postupujte nasledovne: prekontrolujte sekciu Recept: správne načítanie lie...
Thu, 16 Júl, 2020 at 8:44 AM
Dekurz uzavrelo, recept neprešiel
Ak sa stane, že sa uzavrie dekurz, ale neboli pridelené čiarové/číselné kódy, postupujte nasledovne: vytvorte nový dekurz do nového dekurzu vložte len di...
Thu, 16 Júl, 2020 at 8:47 AM
Ako riešiť problémy s kartou zdravotného pracovníka (HPRO) a čítačkou?
Boli zaznamenané problémy s čítačkami HPRO kariet, kedy funkčné karty prestanú byť v operačnom systéme dostupné.  Dôvody môžu byť rôzne: zle zasunutá kon...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:28 AM
Uvedený liek sa musí podľa kategorizačného zoznamu predpisovať cez účinnú látku, chýba ATC kód
V prípade, že ZP odmietne podpísať liek s takouto odpoveďou:
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:33 AM
Chybná sekcia vd.
v priloženom obrázku môžete vidieť hlásenie o chybe pri kontrole dekurzu v tomto prípade ide o chybnú sekciu vd., ktorá neobsahovala všetky potrebné dáta ...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:43 AM
Nemôžem sa prihlásiť do ambulantného systému Curo
Pokiaľ máte problém s prihlásením do systému Curo, odporúčame pozieť si video, v ktorom sa venujeme danej problematike. Kliknutím na odkaz sa otvorí nov...
Fri, 24 Júl, 2020 at 10:00 AM
Problém pri zadávaní RČ pacientov narodených pred 31.12.1953
Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou, 40XXXX/333. Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1...
Mon, 16 Sep, 2019 at 10:52 AM
Problémy s jazykom - BTL EKG
1. je potrebné z Windows Menu spustiť "BTL Cardiopoint GDT Plugin", je to je software ktorý sa distribuuje spolu s BTL  2. v GTK plugine na tabe ...
Fri, 24 Júl, 2020 at 10:03 AM