Ak sa stane, že sa uzavrie dekurz, ale neboli pridelené čiarové/číselné kódy, postupujte nasledovne:

  • vytvorte nový dekurz
  • do nového dekurzu vložte len diagnózy s receptami, ktoré neprešli
  • uzavrite dekurz