V skratke, najpravdepodobnejšie používate diagnózu U99.02 v kombinácii s exspirovaným dátumom odporúčania.  Pre presnú kombináciu diagnózy a pomôcky pozrite prílohu.


Vyjadrenie poisťovne VšZP


Neobmedzená platnosť odporučenia – t. j. viac ako 12 mesiacov platí pre:

 

Kategorizačný zoznam – ZP – limity:

 

Odporúčanie indikujúceho lekára je možno použiť najviac dvanásť mesiacov, okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa pre dospelých a detských pacientov, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

 

Trvalá a nezvratná inkontinencia je iba U99.03 (Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá a nezvratná)

 

U99.02 je iba inkontinencia trvalá, ale nie nezvratná. (Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá)

 

Obdobne sú na tom stomické ZP (F*)

 

Výnimky v eRecepte sú nastavené na kombináciu Dg. a kod podskupiny ZP. Posielam v prílohe.

 

Rovnako Vám to nepôjde, ak budete pri Dg. U99.03 predpisovať pomôcky z podskupiny ZP B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie – nakoľko takáto preskripcia je celá na zamietnutie lekárovi protokolom! Pomôcky tejto podskupiny nie je vôbec dovolené predpisovať pre 3.stupeň inkontinencie – U99.03 a U99.02.