• v dekurze konkrétneho pacienta pridáte novú sekciu klávesom F1
  • následne použitím ikonky Výkon alebo zadaním skratky Vv. v danej sekcii otvoríte možnosti výkonov
  • do horného vyhľadávacieho riadku zadáte skratku pph a program Vám ponúkne alternatívy

  • požadovanú vyberiete a potvrdíte