• v dekurze konkrétneho pacienta zadáte nové sekcie, pričom je dôležité zachovanie poradia sekcií:
    1. (vd.) Diagnóza 

    2. (vv.) Výkon - vyberte 250d

    3. (lab.) Žiadanka o laboratórne vyšetrenie - ponúka aj možnosť vybrať odporúčajúceho lekára, kde klávesom F2 alebo dvojklikom otvoríte zoznam lekárov, z ktorého vyberiete Vami požadovaného