• otvoríte konkrétneho pacienta
  • v novom dekurze stlačte F2 a  vyberte možnosť b-pd: Príjmový doklad
     
  • doklad vyplňte
  • v poli Účel klikom na F2 sa Vám otvorí prednastavená možnosť Úhrada
  • klávesom F5 otvoríte tlačové zostavy, z ktorých vyberiete Príjmový doklad a vytlačíte ho