Po informácii od ktoréhokoľvek lekára o zmene cien kapitácie, je táto zmena nastavená automaticky pre všetkých lekárov tímom Curo. Taktiež tím Curo nastavuje hodnotu špeciálnych výkonov.


Každý lekár, si však vie sám nastaviť finančnú hodnotu bodu cez premenné (pozri návod).  Taktiež si viete skontrolovať aktuálne cenníky pre výpočet faktúr ZP (pozri návod).