• cenníky, ktoré máte nastavené v programe si viete pozrieť cez "Nastavenia"
      
  • ich aktuálnosť viete skontrolovať  (pozri návod)