• zoznam nevrátených FOB si viete pozrieť cez Sumárne prehľady ambulancie (pozri návod)
  • zo Zostáv dát na prezeranie vyberte FOB
  • program Vám zobrazí tabuľku nevrátených a pozitívnych FOB testov