• pre vystavenie opravnej faktúry musíte postupovať podľa návodu "Kde nájdem knihu faktúr" (pozri návod)
  • keď otvoríte Knihu faktúr a klikom na faktúru vyberiete faktúru, ku ktorej potrebujete vystaviť opravný doklad
  • v pravej časti obrazovky sa Vám zobrazia možnosti, z ktorých klikom vyberiete:
    1. vystav ťarchopis (ZP zaplatí viac)
    2. vystav dobropis (ZP zaplatí menej)
  • následne pokračujete ako pri tvorbe novej faktúry