pre odbornosti pneumológia a ftizeológianeurológiastomatológia a diabetológia sa na výkazoch ešte pracuje, po ich dokončení Vás budeme kontaktovať


 • výkazy je nutné robiť na počítači, na ktorom je nainštalovaný server, čiže Curo MD

 • následne vojdete do Cura a použitím klávesovej skratky CTRL+SHIFT+A alebo napísaním do vyhľadávacieho riadka @akcia otvoríte tabuľku, z ktorej vyberiete možnosť Ročné výkazy NCZI (prostredníctvom curo-vykazy-nczi)
   

 • otvorí sa Vám Editor nastavení, je potrebné znova zadať Vykonať    
 • môžu nastať dve situácie:
  1. pokiaľ proces vytvárania výkazov prebehne a Vám sa na obrazovke zobrazí táto hláška, je potrebné vypnúť a opätovne zapnúť Curo a po prihlásení sa znova spustiť akciu vytvárania výkazov podľa predchádzajúceho bodu


  2. ak sa výkazy vytvoria a zobrazí sa Vám na obrazovke takáto informácia, znamená to, že výkazy boli vytvorené


 • v ďalšom kroku na Lokálnom disku v priečinku davky - nczi sa Vám vytvorí nový priečinok s názvom 2021. Pokiaľ by sa tento priečinok nevytvoril, je nutné vypnúť Curo na hlavnom PC a znova ho zapnúť, pre opätovné načítanie číselníkov, a následne znova zopakovať postup od začiatku tohto návodu pre vygenerovanie výkazov za rok 2021.


 •   nájdete v ňom vygenerované výkazy s koncovkou xml, ktoré je možné nahrať priamo do systému NCZI
   

 • na stránke NCZI odporúčame na stiahnutie výkazov použiť možnosť Upload
   

 • cez možnosť Vyberte súbory si otvoríte priečinok s výkazmi a použitím klávesovej skratky CTRL+A označíte všetky výkazy, ktoré potrebujete pridať
   

 • keď sa Vám natiahnu všetky výkazy vyberte poslednú možnosť Bezchybné výkazy / hlásenia uložiť ako rozpracované a chybné neukladať a následne kliknite na Upload všetky