• keďže pre združenie ZAP nie je výkon FOB+ preplácaný, je potrebné si ho vypnúť v premenných jednotlivých vzorov

  • do vyhľadávacieho riadku zapíšte @vzor fob a program Vám vyhľadá všetky vzory týkajúce sa FOB

  • vyberte nami predpripravený vzor napr. Amb. vyš. - FOB - Negatívne 

  • dvojklikom vzor otvoríte

  • zobrazia sa Vám podmienky a premenné nastavené pre konkrétny vzor

  • do riadku premenné zapíšte fobpp OFF

  • vzory a zmeny v nich sa ukladajú automaticky

  • po vykonaní tejto zmeny, keď následne použijete vzor Amb. vyš. - FOB - Negatívne (dekurz - kláves F4 - fob - Amb. vyš. - FOB - Negatívne) do dekurzu sa Vám už výkon s IPP vkladať nebude
     
  • túto zmenu je potrebné vykonať pri všetkých 3 vzoroch FOB - Negatívne, FOB - pozitívne, FOB - nevrátené