• pokiaľ chcete vložiť sumár chronických liekov a pomôcok konkrétneho pacienta do dekurzu ako text, otvorte pacienta, následne použite kláves F4 a napíšte skrátený formát slova chronické

  • vyberte možnosť Chronické lieky a pomôcky - ako text
  • vzor Vám do dekurzu vloží sumár chronických liekov a pomôcok konkrétneho pacienta vo formáte textu


 • ak chcete tento zoznam chronických liekov a pomôcok vytlačiť pacientovi, v takom prípade si vložte do dekurzu pomocou klávesu F4 vzor Chronické lieky a pomôcky - tlačivo
   
  • systém Vám do dekurzu automaticky vloží Univerzálne tlačivo, ktorého obsahom je zoznam chronických liekov a pomôcok pacienta

  • toto tlačivo - zoznam pre pacienta, viete vytlačiť ako samostatný tlačovú zostavu, klávesom F5 aktivujete tlač a vyberiete Univerzálne tlačivo
    
  • tlačivo, ktoré vytlačíte pre pacienta
    
  • aby sa Vám toto tlačivo ako súčasť dekurzu netlačilo, je potrebné nastaviť v tlačovej zostave, ktorú použijete (nález, opis, skrátené vyšetrenie do karty) cez Nastavenia tlače 
    

  • v možnosti Netlač tieto sekcie  doplniť skratku sekcie Univerzálne tlačivo, ktorá je tl