Pre zrealizovanie porovnania kapitácií pacientov so ZP sú potrebné 2 kroky:

 1. stiahnutie zoznamov aktuálne kapitovaných pacientov v ZP
 2. porovnanie kapitácií Stiahnutie zoznamov aktuálne kapitovaných pacientov v ZP

 • pre stiahnutie týchto zoznamov postupujte podľa priloženého videa (pozri video)
 • zoznam zo VšzP je vo formáte xls, pre porovnanie kapitácií v našom programe je nutné prekonvertovať tento súbor na xlsx, čo viete to spraviť dvomi spôsobmi:
  1. uložiť vo formáte:
   • otvoríte si stiahnutý zoznam 
   • kliknete na Súbor a vyberiete možnosť Uložiť ako
     
   • otvorí sa Vám tabuľka, v ktorej klikom na Uložiť vo formáte z možností vyberiete  Tabuľkový dokument Office Open XML.(*xlsx)

   • po nastavení správneho formátu kliknite na možnosť Uložiť

     

  2. použitím konvektora:
 • klikom na link https://convertio.co/xls-xlsx/
 • otvoríte stránku konvektora
 • vyberte možnosť Choose files (vybrať súbor)
 • vyhľadajte a priložte súbor kapitovaní poistenci VšZP s príponou xsl

 • následne kliknite na šípku pri možnosti Convert pre spustenie konvertovania
 • keď zmena súboru prebehne program Vám to oznámi hláškou FINISHED, súbo je ešte potrebné stiahnuť klikom na Download 
   
 • stiahnutý súbor už má príponu xlsxPorovnanie kapitácií 

 • keď máte stiahnuté súbory zo všetkých ZP a súbor VšZP aj prekonvertovaný, vojdite do Cura
 • skratkou ALT+SHIFT+E vyvoláte tabuľku Výmeny dát


 • kliknete na Typ údajov a z ponuky možností vyberiete Bilancia kapitácií ZP a do tabuľky doplňte stiahnuté súbory z poisťovní
   
 • je dôležité, aby súbor pre VšZP mal príponu xlsx, a aby súbory boli priložené k správnym ZP
 • následne kliknite na Importovať alebo použite skratku CTRL+Enter pre spustenie importu údajov do IS za účelom ich porovnania
 • keď import údajov do IS prebehne zobrazí sa Vám v Dôležitých správach takýto oznam 
 • následne sa Vám v Dôležitých správach zobrazí informácia Porovnanie kapitácií ZP, pričom dvojklikom na túto info sa Vám otvorí tabuľka s porovnaním