Prepracovali sme Čakáreň tak, aby Vám poskytovala dôležité údaje z dekurzu, t. z.:

 1. ZP - ako prvú zobrazujeme ZP pacienta

 2. dátum - ďalšia informácia je dátum posledného dekurzu daného pacienta, ak takáto informácia pod pacientovým menom chýba, znamená to, že má posledný dekurz z aktuálneho dňa

 3. predpis:
  - ak ste pacientovi predpísali nejaké lieky, informácia o ich odoslaní do eZdravia sa zobrazuje pri písmene R,  t. z. ak je farba zelená a zápis vyzerá napr. R 1/1, znamená to, že predpis bol odoslaný v poriadku
  žltá farba znamená problém, t. j. liek alebo viacero liekov, nebolo odoslaných do eZdravia, zápis R 0/2 znamená, že z dvoch liekov, ktoré boli predpísané do eZdravia neodišiel ani jeden

 4. výkony - zobrazuje sa tu súhrnný počet bodov jednotlivých výkonov
  - ak má informácia zelené pozadie, znamená to, že je všetko vykázané správne, 
  - ak je pozadie žlté a VV 0b, znamená to, že v dekurze chýba výkon, alebo výkon nemá bodovú hodnotu iba peňažnú
  - ak je pozadie červené, a myšou sa naň postavíte, zobrazia sa Vám Vami požité výkony a informácia o chybe v dekurze, napr.  chýba vykázaná diagnóza, chýba číslo PN a pod.


 5. počet dekurzov - napr. 0/1 - informácia so sivým pozadím hovorí o tom, koľko dekurzov má v konkrétny deň  pacient uzavretých/celkový počet dekurzov v danom dni