• keďže sa nám opakovane stávalo, že pri predpise lieku alebo pomôcky sme nedostali jasnú odpoveď od ZP, že liek alebo pomôcka prešli do ZP a klienti sa ich následne pokúšali opakovane odoslať a tak mohlo dôjsť aj k viacnásobnému odoslaniu lieku alebo pomôcky dopracovali sme možnosť blokovania:
  • ak liek alebo pomôcka neprejdú do ZP, tak musíte v prvom rade skontrolovať liekovú kartu pacienta. Pravým klikom na ikonu liekovej karty sa Vám zobrazia možnosti, z ktorých vyberiete Vyžiadaj aktualizáciu od ZP. Následne si dvojklikom liekovú kartu otvorte a skontrolujte, či predpis lieku alebo pomôcky sa v liekovej karte nezobrazuje. Ak áno, predpis prešiel.


  • ak sa liek alebo pomôcka v liekovej karte nezobrazujú, je potrebné kliknúť na ikonku oranžového otáznika pred predpisom. 
    
  • zobrazia sa Vám ďalšie možnosti:
   1. ak vyberiete možnosť Nastaviť ako neodoslané, predpis je nutné opakovane odoslať štandardným spôsobom - klikom na F6 alebo F10

   2. možnosť Manuálne zadať čiarový kód použijete v takom prípade, ak sa Vám predpis zobrazuje v liekovej karte, t. z. bol odoslaný do ZP, ale v dekurze nevidíte jeho čiarový kód, tak si ho viete pomocou kopírovania doplniť